Закрыть
Благородство и традиции
Фехтование есть искусство наносить удары, не получая их. Необходимость тронуть противника, избегая его ударов, делает искусство фехтования чрезвычайно сложным и трудным, ибо к глазу, который видит и предупреждает, к рассудку, который обсуждает и решает, к руке, которая выполняет, необходимо прибавить точность и быстроту, чтобы дать надлежащую жизнь оружию.
Мольер

Фехтование — символ благородства, изысканного вкуса и мужества.
Национальная федерация фехтования Украины — это чемпионы и призеры Олимпийских Игр, Чемпионы Мира и Европы. Они настоящие герои! — приходите к нам и убедитесь в этом сами. Здесь нет места слабым. Здесь только лучшие! Весь мир заворожено следит за героями.

Мы приглашаем Вас разделить с нами славу и честь!

Спонсорам
Положення про членські та благодійні внески ГО ФФУ PDF Печать E-mail
Автор: НФФУ   

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Президії
Громадської організації Федерація фехтування України
 «10» серпня 2015р.


1.Загальні положення

       1.1 Положення про членські та благодійні внески Громадської організації Федерація фехтування  України(далі  - Положення) розроблене на виконання Статуту  громадської організації Федерація фехтування України (далі – ФФУ, Федерація).
       1.2 Положення визначає розмір та порядок сплати та використання щорічних членських та інших благодійних  внесків членами Громадської організації Федерація фехтування України, а також відповідальність за несплату відповідних внесків.
       1.3 Грошові надходження від внесків членів ФФУ використовуються у порядку, визначеному Статутом ФФУ.
       1.4. Всі члени ФФУ (окрім Почесних членів) зобов’язані сплачувати членські внески.
       1.5. Сплата членських внесків гарантує членам ФФУ всі права, передбачені Статутом.
       1.6. Хоча б один із батьків або опікунів  Дітей та Кадетів, що за віком не можуть набути членства у Федерації, має бути членом Федерації

2. Види внесків Федерації фехтування України
      

       2.1. Цим положенням  передбачається такі види внесків:
              2.1.1. членські внески;
              2.1.2. благодійні (стартові)  внески  на змаганнях.

3.Порядок встановлення розмірів внесків

       3.1. Розмір членських внесків встановлюється щорічно рішенням Президії ФФУ та вказується у додатку до цього Положення.
       3.2. Розмір благодійних/стартових внесків на змаганнях встановлюють організатори змагань за погодженням із Президією Федерації та вказується у Регламенті, або Положенні про змагання.

4. Терміни оплати внесків

       4.1. У рік вступу (або перереєстрації членів ФФУ (2015 р.)) до Федерації членський внесок сплачується разом із поданням заяви щодо набуття членства в Федерації.
       4.2. У 2015 році члени Федерації сплачують членський внесок до 1 жовтня поточного року.
       4.3. У наступні роки членські внески  мають бути внесені щорічно, однак у будь якому разі до початку відповідного календарного періоду.
       4.4. Судді, що проводять арбітраж на змаганнях під егідою Федерації, мають сплатити всі членські внески на день проведення змагань, на яких вони проводять арбітраж.
       4.5. Тренери, що тренують спортсменів, які приймають участь у змаганнях під егідою Федерації, сплатити всі членські внески на день проведення змагань.
       4.6. Спортсмени, які  беруть участь у змаганнях запрошуються сплатити благодійні внески не пізніше, ніж за 1 годину до початку змагань.

5. Порядок сплати членських внесків

       5.1. Сплата членських внесків здійснюється:
              5.1.1. в готівковому або безготівковому порядку, на поточний банківських рахунок Федерації, що підтверджується  відповідно до чинного законодавства ;
              5.1.2. відповідальному секретарю ФФУ, що підтверджується відповідно до чинного законодавства;
       5.2. Благодійні (стартові) внески сплачуються у місці проведення змагань під час проведення мандатної комісії головному секретарю  змагань, головному судді змагань або особі, уповноваженій головним суддею змагань та підтверджуються відомістю сплати благодійних внесків або прибутково-касовим ордером.

6. Порядок використання внесків

       6.1. Членські внески використовуються на статутну діяльність ФФУ у наступному співвідношенні:
              6.1.1. 70% - на потреби відповідного Відокремленого підрозділу ФФУ у спортивному інвентарі та обладнанні або на реалізацію стратегії розвитку фехтування у відповідному регіоні, за запитом Керівника Відокремленого підрозділу ФФУ.
              6.1.2. 30% - на потреби ФФУ.
       6.2. До моменту внесення членських внесків на поточний банківський рахунок ФФУ відповідальність за зберігання та використання членських внесків несе особа, яка їх приймала.
       6.3. Благодійні (стартові) внески використовуються наступним чином:
              6.3.1. 90% - на проведення змагань, а саме – на харчування, проживання, проїзд суддів, призи, монтаж/демонтаж залу, транспортні видатки на доставку обладнання та інвентарю для проведення змагань, канцелярські товари, тощо.
              6.3.2. 10% - перераховуються на рахунок ФФУ та використовуються на потреби ФФУ, в тому числі на підготовку та участь у міжнародних змаганнях членів національної збірної команди України з фехтування.
       6.4. Особа, відповідальна за збір благодійних (стартових) внесків зобов’язана внести відповідну суму на рахунок ФФУ протягом  7 днів після закінчення відповідних змагань.
       6.5. На письмову вимогу Керівників Відокремлених підрозділів ФФУ, членів керівних органів ФФУ Виконком ФФУ повинен надати звіт про використання отриманих членських та благодійних (стартових) внесків.
       6.6. Виконком ФФУ зобов’язаний щоквартально публікувати на сайті Федерації звіт про використання членських та благодійних (стартових) внесків.
       6.7. До внесення благодійних (стартових) внесків на поточний банківських рахунок ФФУ або передачі їх відповідальному секретарю ФФУ, що підтверджується прибутковим касовим ордером, відповідальність за використання благодійних (стартових) внесків несе особа, яка їх приймала.
       6.8. Правомірність використання коштів,що надійшли на рахунок ФФУ від її членів перевіряються Ревізійною комісією.

7. Відповідальність за несплату членських  внесків

       7.1 Несплата членом ФФУ членського внеску є підставою для позбавлення його статусу члена.
       7.2. Особи, що не є членами Федерації допускаються до  участі у  змаганнях,  за умови сплати  благодійного  (стартового ) внеску  у 5-ти кратному розмірі (окрім іноземних громадян).
       7.3. Суддя, що проводить арбітраж на змаганнях під егідою Федерації але не сплатив членські внески чи не є членом Федерації, не може отримувати від Федерації чи організаторів змагань будь яку компенсацію своїх витрат на відрядження, добові чи плату за арбітраж (за виключенням міжнародних змагань).
       7.4. Члени ФФУ, які не сплатили у відповідні терміни членські внески:
              7.4.1. не можуть  брати участь у Конференції у якості делегата або кандидата на посаду у керівних органах ФФУ та не може брати участь у виборах делегатів від відокремленого підрозділу ФФУ;
              7.4.2. не можуть бути включеним у склад делегації для участі у міжнародних змаганнях у складі збірної команди України, не отримує візову або іншу організаційну підтримку;
              7.4.3. не можуть отримати ліцензію на участь у міжнародних змаганнях у якості спортсмена або судді;
              7.4.4. не можуть отримувати від ФФУ матеріальну, фінансову, організаційну, методичну підтримку;
              7.4.5. повинен повернути інвентар та обладнання отримане раніше від ФФУ (згідно договору);
              7.4.6. зобов’язані сплачувати стартовий/благодійний внесок у  5-ти кратному розмірі кожного разу, коли приймають участь у змаганнях (окрім іноземних громадян).

Додаток  №1

 

до Положення про членські та благодійні внески Громадської організації

Федерація фехтування України

Розмір  членських внесків  Громадської організації  Федерація фехтування  України  визначений рішенням Президії  ФФУ  на 2015 рік і встановлений  у розмірі:

Для неповнолітніх спортсменів -  100 (сто) грн.
Для батьків спортсменів, яким не виповнилось 14 років – 100 (сто) грн..
Для повнолітніх спортсменів, тренерів, суддів, інших членів ФФУ – 200 (двісті) грн.

Реквізити:
Отримувач:
Громадська організація Федерація фехтування України
03022 Васильківська, 24
Код ЄДРПОУ 26114215
р/р: 26004526737
в АТ "Райффайзен Банк Аваль"  у м.Києві
МФО  380805      

Призначення платежу: членський внесок від ________________(обов’язково вказувати прізвище, ім’я)

Скановані копії квитанцій надсилати на електронну пошту elena.shevchuk@nffu.org.ua

У листі вказувати прізвище, ім’я члена, вказати – спортсмен чи тренер, вид зброї на область