Положення про Комісію спортсменів ФФУ Друкувати
Написав НФФУ   

1. Загальні положенння

Комісія спортсменів – це робочий орган Федерації фехтування України (далі ФФУ), підзвітний у всіх своїх діях президії ФФУ й виконкому ФФУ.

Комісія спортсменів складається з 6 спортсменів, по 1 представнику від кожного з 6 видів зброї.

Комісія обирає свого Голову.

2. Повноваження комісії спортсменів

 • Розгляд усіх питань, що стосуються спортсменів, внесення пропозицій і/або рекомендацій президії й виконкому ФФУ.
 • Участь представника комісії в засіданнях президії ФФУ із правом дорадчого голосу.
 • Участь представника комісії в засіданнях виконкому ФФУ із правом дорадчого голосу.
 • Участь представника комісії в засіданнях усіх інших комісіях ФФУ із правом дорадчого голосу.

3. Вибори комісії спортсменів

 • Вибори в Комісію спортсменів проходять на першому чемпіонаті України, після Олімпійських Ігор.
 • Кандидатом у Комісію спортсменів може бути будь-який спортсмен, що має кваліфікацію кандидата в майстри спорту України й вище, який брав участь у чемпіонатах України протягом п'яти останніх років.
 • Будь-який член ФФУ чи місцевий осередок ФФУ може представити одного спортсмена в кожному виді зброї в Комісію спортсменів не пізніше, ніж за 14 днів до дати першого дня першого чемпіонату України після Олімпійських Ігор.
 • За 7 днів до чемпіонату України, ФФУ направляє в кожну обласну федерацію список кандидатів і публікує його на офіційному веб-сайті ФФУ.
 • Спортсмени - учасники чемпіонату України, обирають шістьох представників строком на 4 роки.
 • Кожний учасник може голосувати максимально за шість кандидатів – за 1 кандидата у кожному виді зброї.
 • Голосуючі спортсмени повинні особисто з'явитися в офіс головної суддівської колегії в місці проведення змагань, щоб заповнити свій бюлетень і помістити його в урну для голосування після пред'явлення документа, що засвідчує особу і розпису у відомості.
 • Результати голосування спортсменів публікуються на офіційному веб-сайті ФФУ.
 • Повний список обраної Комісії затверджується на першому після чемпіонату України засіданні Президії ФФУ.

4.  Схема роботи комісії спортсменів

Робота здійснюється в будь-якій зручній для спортсменів формі. Координатор роботи комісії – голова. Засідання комісії призначається з ініціативи голови або 30 % від загальної кількості її членів.