Закрити
Благородство і традиції
Фехтування — мистецтво наносити удари, не отримуючи їх. Необхідність торкнутися супротивника, уникаючи його ударів, робить мистецтво фехтування надзвичайно складним і важким, тому що до ока, що бачить і попереджає, до розуму, що обмірковує й вирішує, до руки, що виконує, необхідно додати точність і швидкість, щоб дати належне життя зброї.
Мольєр

Фехтування — символ шляхетності, витонченого смаку й мужності.
Національна федерація фехтування України - це чемпіони і призери Олімпійських Ігор, Чемпіони Світу та Європи. Вони справжні герої! - приходьте до нас і переконаєтеся в цьому самі. Тут немає місця слабким. Тут тільки кращі! Увесь світ завороженно стежить за героями.

Ми запрошуємо Вас розділити з нами славу й честь!
Спонсорам
Положення про конференцію ГО ФФУ від 11 серпня 2020 року Електронна адреса
Вівторок, 15 вересня 2020 15:47

ЗАТВЕРДЖЕНО
Президією Громадської організації
Федерація фехтування України
11 серпня 2020 року 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФЕДЕРАЦІЯ ФЕХТУВАННЯ УКРАЇНИ

 1. Загальні положення

1.1. Конференція є Вищим органом управління ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФЕДЕРАЦІЯ ФЕХТУВАННЯ УКРАЇНИ.
1.2. Конференція скликається та проводиться відповідно до Статуту Федерації, Закону України «Про громадські об’єднання»,  чинного законодавства України, цього Положення.
1.3. Положення про  Конференцію Федерації розробляється та затверджується Президією Федерації.

2. Визначення термінів

2.1.    Якщо інше не встановлено цим Положенням або не випливає зі змісту цього Положення, наступні терміни та визначення, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:
2.2.    «Відповідальний секретар»  фізична особа, член Федерації, яка обирається Конференцією, займається діловодством Виконавчого комітету та має повноваження, визначені Статутом Федерації,  чинним законодавством України та надані Президентом у межах, визначених Статутом Федерації.
2.3.    «Голова Конференції» − фізична особа, член Федерації, яка проводить Конференцію та має повноваження, визначені Статутом Федерації, цим Положенням  та чинним законодавством України.
2.4.    «День» – календарний день (якщо закінчення будь-якого строку, передбаченого Статутом Федерації, припадає на вихідний, святковий або неробочий день, який визначено як такий законодавством України, то в такому випадку перебіг строку закінчується в наступний робочий день згідно із чинним законодавством України).
2.5.    «Звітний період» – звітний календарний період для складання звітності керівних органів Федерації перед його членами.
2.6.    «Конференція» − загальні збори представників (делегатів) відокремлених підрозділів Федерації, які є членами Федерації. Конференція є вищим органом Федерації, компетенція якої визначена Статутом Федерації, цим Положенням та чинним законодавством України.
2.7. «Президент» - фізична особа, член Федерації, посадова особа Федерації, що обирається Конференцією, є головою виконавчого органу Федерації – Виконавчого комітету та членом Президії і має повноваження, визначені Статутом Федерації.
2.8.    «Президія» − колегіальний керівний орган Федерації, що обирається Конференцією для виконання статутних завдань та має повноваження, визначені Статутом Федерації.
2.9.    «Ревізійна Комісія» – колегіальний контролюючий орган Федерації, компетенція якого визначена Статутом Федерації та чинним законодавством України.
2.10. «Спортсмен» – фізична особа, член Федерації, яка займається фехтуванням та бере участь у спортивних змаганнях.
2.11.    «Статут» – статут Федерації з усіма додатками до нього.
2.12.    «Федерація» – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ФЕДЕРАЦІЯ ФЕХТУВАННЯ УКРАЇНИ.
2.13.    «Члени Федерації» - громадяни  України, громадяни інших держав, особи без громадянства, якщо вони проживають на території України на законних підставах,  які на день подання заяви про набуття членства в Федерації досягли 14-річного віку не визнані судом недієздатними та визнають і виконують вимоги Статуту Федерації.

3. Періодичність Конференції

3.1 Конференція проводиться не менш ніж 1 раз на 4 роки, але не пізніше другої декади грудня року проведення Олімпійських ігор літньої Олімпіади  за участю делегатів від відокремлених підрозділів Федерації.

4. Порядок скликання Конференції

4.1. Рішення про проведення Конференції приймається Президією Федерації не пізніше ніж за 60 (шістдесят) календарних днів до дати проведення.
4.2. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до проведення Конференції на офіційному сайті Федерації розміщується інформація щодо дати та місця проведення Конференції, порядок та терміни реєстрації делегатів для участі у Конференції, порядок денний та інша інформація, яка стосується проведення Конференції.
4.3. Не пізніше ніж за 45 (сорок п’ять)  календарних днів до дати проведення Конференції Відповідальний секретар направляє шляхом поштового, факсового або електронного зв’язку відповідне повідомлення керівникам відокремлених підрозділів Федерації. В повідомлені обов’язково має бути зазначена дата та місце проведення Конференції, порядок та терміни реєстрації делегатів для участі у Конференції, порядок денний та інша інформація , яка стосується проведення Конференції. Також в повідомленні зазначається обов’язковість обрати та організувати участь делегатів від кожного відповідного відокремленого підрозділу Федерації у Конференції.
4.4. Керівники відокремлених підрозділів Федерації та делегати Конференції від відокремлених підрозділів Федерації мають право надати свої пропозиції щодо питань, які включені або не включені до порядку денного Конференції, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Конференції.
4.5 Позачергова Конференція може бути скликана на вимогу 2/3 голосів членів Президії або 10% від числа повних членів Федерації протягом двох місяців з моменту отримання відповідної заяви.
4.6. Позачергова Конференція має бути скликана не пізніше ніж через 90 днів у разі складання Президентом своїх повноважень. До порядку денного такої позачергової Конференції має бути включено питання щодо обрання Президента Федерації.
4.7. Порядок  скликання позачергової Конференції є аналогічним порядку скликання чергової Конференції.

5. Порядок обрання делегатів Конференції

5.1. Для обрання делегатів Конференції у кожному відокремленому проводяться загальні збори членів відокремленого підрозділу Федерації.
5.2. Делегати Конференції обираються у кожному відокремленому підрозділі Федерації рейтинговим голосуванням членів відокремленого підрозділу Федерації. Обрання делегатів Конференції від кожного відокремленого підрозділу має відбутися не пізніше, ніж за 35 календарних днів до дати  проведення Конференції. У голосуванні щодо обрання Делегатів на Конференцію від відокремленого підрозділу можуть приймати участь повні члени такого відокремленого підрозділу, що на момент обрання Делегатів Конференції сплатили свої членські внески.
5.3. Делегатом Конференції може бути будь-який повний член Федерації, обраний у відокремленому підрозділі Федерації за результатами рейтингового голосування, що сплатив членські внески до Федерації на момент голосування щодо обрання делегатів Конференції від відокремленого підрозділу.
5.4. Кожний  відокремлений підрозділ може обрати будь-яку кількість делегатів Конференції.  Для кожного Делегата Конференції від відокремленого підрозділу голосуванням визначається кількість голосів повних членів відокремленого підрозділу Федерації, якою Делегат буде голосувати на Конференції. Сума голосів всіх Делегатів Конференції від одного відокремленого підрозділу не може перевищувати кількість всіх повних членів Федерації, що є членами такого відокремленого підрозділу,та які на момент голосування щодо обрання Делегатів Конференції сплатили свої членські внески.
5.5. У разі, якщо сума голосів Делегатів Конференції від відокремленого підрозділу перевищує кількість голосів всіх повних членів Федерації, що є повними членами такого відокремленого підрозділу, всі Делегати Конференції від такого відокремленого підрозділу втрачають право голосувати на Конференції.
5.6. Делегат, що представляє відокремлений підрозділ на Конференції,  голосує такою кількістю голосів, яку за результатами голосування надали Делегату повні члени відокремленого підрозділу, але не більше ніж  кількістю голосів, що дорівнює кількості повних членів відокремленого підрозділу  Федерації, що приймали участь у рейтинговому голосуванні щодо обрання Делегата.
5.7. Для проведення загальних зборів Керівники відокремлених підрозділів Федерації не пізніше ніж за 5 (п’ять)  календарних днів до дати проведення загальних зборів направляють шляхом факсового або електронного зв’язку відповідне повідомлення керівникам закладів фізичної культури і спорту, що розвивають фехтування у відповідному відокремленому підрозділі Федерації. В повідомлені обов’язково має бути зазначена дата та місце проведення загальних зборів, порядок денний та інша інформація, яка стосується проведення загальних зборів.
5.8. У загальних зборах відокремлених підрозділів Федерації можуть приймати участь всі повні члени такого відокремленого підрозділу, що на момент проведення зборів сплатили свої членські внески.
5.9. Загальні збори відокремлених підрозділів Федерації вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 50 % працюючих тренерів – членів Федерації у відповідному відокремленому підрозділі Федерації, що на момент проведення зборів сплатили свої членські внески.

6. Компетенція Конференції

6.1. До компетенції Конференції належить вирішення будь-яких питань діяльності Федерації.
6.2. До виключної компетенції Конференції належить:
•    визначення основних напрямів діяльності Федерації;
•    затвердження Статуту та внесення змін і доповнень до Статуту Федерації;
•    затвердження порядку денного проведення Конференції;
•    прийняття рішення щодо виключення з членів Федерації відповідно до п. п. 5.6.2 – 5.6.5 Статуту Федерації;
•    прийняття рішення щодо обрання Почесних членів Федерації, Почесних членів Президії Федерації, Почесних тренерів, Почесних Віце-президентів та Почесних Президентів;
•    обрання Президента Федерації строком на 4 роки;
•    обрання членів Президії Федерації строком на 4 роки;
•    обрання Ревізійної комісії Федерації строком на 4 роки;
•    обрання Відповідального секретаря строком на 4 роки;
•    заслуховування, прийняття відповідних рішень та/або затвердження звітів про діяльність керівних органів та посадових осіб Федерації. Прийняття рішень про відкликання із займаних посад керівників Федерації та членів Президії;
•    розгляд заяв від членів Президії чи делегатів Конференції з приводу:
a.    обмеження прав членів Федерації,
b.    застосування дисциплінарних та фінансових стягнень, скасування і зміна таких рішень,
c.    дії або бездіяльності керівних органів Федерації;
•    реалізація права власності на майно Федерації, в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством;
•    прийняття рішення про припинення діяльності Федерації;
•    рішення про внесення змін до статуту Федерації, відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Федерації, та про ліквідацію Федерації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.
6.3. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів повних членів Федерації, яких представляють присутні відповідні Делегати, якщо інше не передбачено цим Статутом Федерації;
6.4. Для технічного проведення Конференції, створення та обробки бюлетенів, підрахунку голосів можуть залучатись депозитарні установи.
6.5. Хід Конференції фіксується в протоколі засідання.
6.6. Рішення, прийняті Конференцією, набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інше не встановлюється Конференцією або діючим законодавством.
6.7. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менше 75% голосів членів Федерації, що представлені через  делегатів Конференції.

7. Проведення виборів керівних органів Федерації

7.1. Вибори Президії
7.1.1. Члени Президії та Президент обираються шляхом голосування простою більшістю голосів-членів Федерації, що представлені через присутніх Делегатів Конференції. Чисельність Президії не може перевищувати 23 осіб, у тому числі Президент Федерації та Відповідальний секретар Федерації.
7.1.2. Членом Президії може бути обраний будь-який повний член Федерації, що сплатив членські внески на момент його обрання до Президії.
7.1.3. Кожен член Федерації має право особисто проголосувати за одного кандидата до Президії на офіційному сайті Федерації зі свого персонального аккаунта. В такому випадку голос даного члена Федерації вже не буде враховуватись під час голосування на Конференції делегатом відповідного відокремленого підрозділу Федерації.
7.1.4. Будь-які персональні голосування членів Федерації мають відбутися не пізніше, ніж за 10 днів до початку Конференції.
7.2. Вибори Президента
7.2.1. Президент обирається Конференцією строком на 4 роки.
7.2.2. Повноваження Президента дійсні з дати його обрання на Конференції і до початку наступної Конференції, на якій вирішуватиметься питання про обрання Президента, або до дострокового звільнення Президента від повноважень.
7.2.3. Президент обирається з числа повних членів Федерації, прямим відкритим голосуванням членів Федерації через делегатів Конференції Федерації. При голосуванні один делегат може віддати всі голоси  членів Федерації, яких він представляє, тільки за одного кандидата.
7.2.4. Обраним вважається кандидат у Президенти, який набрав 50% голосів членів Федерації плюс один голос від присутніх на Конференції.
7.2.5. Якщо жоден з кандидатів не набирає 50% голосів членів Федерації плюс один голос, то проводиться другий тур виборів. У другому турі виборів беруть участь два кандидати у Президенти, які  набрали найбільшу кількість голосів у першому турі. Обраним у результаті другого туру виборів Президентом Федерації визнається кандидат, який набрав більше голосів.
7.2.6. Кандидатом у Президенти Федерації може бути громадянин України, який є повним членом Федерації, при умові сплати членських внесків до Федерації.
7.2.7. Кандидатуру Президента Федерації можуть висунути члени Президії, керівники відокремлених підрозділів, делегати Конференції або будь-яка група повних членів Федерації за кількістю не менша ніж 10% від загальної кількості повних членів Федерації.
7.2.8. Реєстрація Кандидатів у Президенти Федерації відбувається на підставі письмових заяв. Один повний член Федерації може подати тільки одну заяву (або приєднатися до одної групи) за одного кандидата у Президенти Федерації. В тому випадку, якщо один і той самий член Федерації подає дві чи більше заяв за різних кандидатів у Президенти Федерації,  при визначенні кандидатів у Президенти враховується тільки та заява, що була подана першою. Прийом заяв щодо кандидатів у Президенти закінчується за 30 календарних днів до дати проведення Конференції, на якій вирішуватиметься питання про обрання Президента.
7.2.9. Письмова заява про висунення Кандидата в Президенти Федерації має бути подана Відповідальному секретарю Федерації не пізніше ніж за 30 (календарних) днів до оголошеної дати проведення Конференції, на якій вирішуватиметься питання про обрання Президента.
7.2.10. Інформація щодо поданих кандидатур на посаду Президента Федерації публікується на сайті Федерації.
7.2.11. Одна й та сама особа може обиратися Президентом необмежену кількість разів, в тому числі і підряд.
7.2.12. Президент Федерації може бути звільнений від займаної посади достроково за власним бажанням.
7.2.13. Президент Федерації може бути звільнений за рішенням Конференції Федерації. Рішення про звільнення Президента Федерації від займаної посади вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало не менше 75%  повних членів Федерації від їх загальної кількості через делегатів Конференції Федерації.
7.3. Вибори відповідального секретаря, ревізійної комісії
7.3.1. Відповідальний секретар обирається Конференцією строком на 4 роки.
7.3.2. Відповідальний секретар може бути звільнений із займаної посади достроково за власним бажанням.
7.3.3. Відповідальний секретар може бути звільнений за рішенням Конференції Федерації. Рішення про звільнення Відповідального секретаря із займаної посади вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало не менше 75%  повних членів Федерації від їх загальної кількості через делегатів Конференції Федерації.
7.3.4. Президія, Виконавчий комітет та Ревізійна комісія щорічно звітують перед членами Федерації про свою діяльність шляхом надання на розгляд Конференції відповідних звітів.
7.3.5. Конференція Федерації заслуховує, приймає відповідне рішення та/або затверджує звіти про діяльність Президії, Виконавчого комітету та Ревізійної комісії.
7.3.6  Ревізійна комісія обирається Конференцією Федерації у складі 5 (п'яти) осіб з числа повних членів Федерації.
7.3.7. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени Президії та Виконавчого комітету.
7.3.8. Ревізійна комісія підзвітна Конференції та подає на затвердження результати проведених нею перевірок; складає висновки за щорічними звітами та балансами.
7.3.9. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Конференції, Президента, Президії, за власною ініціативою, або на вимогу не менше 2/3 членів Федерації.
7.3.10. За результатами роботи Ревізійної комісії Президія Федерації може скликати позачергове засідання Конференції, якщо виникла загроза принциповим інтересам Федерації або її членів чи були виявлені зловживання з боку посадових осіб Федерації.

8. Порядок внесення змін та доповнень до Положення

8.1. Зміни до цього Положення вносяться за рішенням Президії простою більшістю голосів присутніх членів Президії.
8.2.    Внесення змін до цього Положення відбувається шляхом викладення його у новій редакції.

Головуючий Президії С. О. Міщенко